COF संरचना

साइज

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

प्लेटफर्म

मोडेल

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

मेमोरी

इन्टरफेस

टिप्पणी

डाउनलोड गर्नुहोस्

संकेत

पोर्ट

२.८

४:३

TN

R4

TA/DGUS II

DMG32240F028_01W

४३.२ × ५७.६

३२०*२४०

३५०

४.५-५

110mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

  डाटा पाना

३.५

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG48320F035_01W

४८.९६×७३.४४

४८०*३२०

३५०

४.५-५

170mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;

WTC=कालो,WTCZ01=सेतो,WTCZ02=एकीकृत कालो

डाटा पाना

४.०

१:१

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG48480F040_01W

७१.८६×७०.१८

४८०*४८०

२५०

४.५-५

250mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=कालो, WTCZ01=सेतो, WTCZ02=एकीकृत कालो

डाटा पाना

४.३

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG48270F043_01W

९५.०४×५३.८६

४८०*२७२

२५०

४.५-५

220mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

  डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG80480F043_01W

५६.१६×९३.६०

८००*४८०

३००

४.५-५

230mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=कालो, WTCZ01=सेतो, WTCZ02=एकीकृत कालो

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

R4

TA/DGUS II

DMG80480C043_06W

९३.६×५६.२

८००*४८०

३००

४.५-५.५

180mA@5V

-२०/+७०

128M

TTL*2

10P1.0FPC

  डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG85480F050_01W

६१.२३×१०९.२५

८५४*४८०

४००

४.५-५

300mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

CTP पूर्ण फिट;WTC=कालो, WTCZ01=सेतो, WTCZ02=एकीकृत कालो

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG80480F070_01W

१५४.०८×८५.९२

८००*४८०

२५०

४.५-५

560mA@5V

-१०/+६०

६४M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FPC

  डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80480C070_06W

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२५०

४.५-५.५

500mA@5V

-२०/+७०

128M

TTL*2

10P1.0FPC

  डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG10600F070_01W

१५४.०८×८५.९२

१०२४*६००

३००

४.५-५.५

600mA@5V

-१०/+६०

128M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

50P0.5FP

CTP पूर्ण फिट;WTC=कालो, WTCZ01=सेतो, WTCZ02=एकीकृत कालो

डाटा पाना