पावर एडप्टर

मोडेल नं. शक्ति(W) इनपुट भोल्टेज दायरा (V) आउटपुट भोल्टेज(V)/वर्तमान(mA) प्याकेजिङ साइज(मिमी) प्रमाणीकरण
ADA360K120S001B 36W AC85-265V DC12V/3000mA डेस्कटप ८८.५*५०.५*३१.५ EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K240S001B 36W AC85-265V DC24V/1500mA डेस्कटप ८८.५*५०.५*३१.५ EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K090S001B 36W AC85-265V DC9V/1500mA डेस्कटप ८८.५*५०.५*३१.५ EN60601-1/CLASII/CE
ADA720K480S001B 72W AC85-265V DC48V/1500mA डेस्कटप 126*50*30.3 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K120S001A 12W AC85-265V DC12V/1000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K120S002A 24W AC85-265V DC12V/2000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K240S001A 24W AC85-265V DC24V/1000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K090S001A 36W AC85-265V DC9V/4000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K120S003A 36W AC85-265V DC12V/3000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K120S004A 36W AC85-265V DC12V/3000mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K240S001A 36W AC85-265V DC24V/1500mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K240S003A 36W AC85-265V DC24V/1500mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE
ADA360K240S004A 36W AC85-265V DC24V/1500mA पर्खाल माउन्ट गरिएको 70*47*48 EN60601-1/CLASII/CE