T5L मूल्याङ्कन बोर्ड

साइज

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

प्लेटफर्म

मोडेल

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

अपरेटिङ भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

मेमोरी

इन्टरफेस

टच प्रकार

ASIC

टिप्पणी

डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रयोगकर्ता इन्टरफेस

टच प्रकार

२.८

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT028

५७.६×४३.२

240*320

३००

६-३६

७५mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART,AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
म्याट्रिक्स किबोर्ड जडानको लागि 8Pin_2.54mm ब्लक टर्मिनल;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

३.५

४:३

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT035A

७०.०८×५२.५६

३२०*२४०

270

६-३६

90mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

३.५

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT035B

४९.०×७३.४

४८०*३२०

२५०

६-३६

90mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.०

१:१

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT040A

७१.८६×७०.१८

४८०*४८०

२५०

६-३६

125mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT040B

८६.०० × ५१.४४

८००*४८०

२५०

६-३६

125mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.१

१:१

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

EKT041

७४.०×७४.०

७२०*७२०

३००

६-३६

175mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.३

१६:९

TN

CG

TA/DGUS II

EKT043

९६.५४×५५.३६

४८०*२७२

३००

४.५-५.५

210mA@5

-२०/+७०

128M

TTL

USB

CTP

T5L1

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043B

९४.०० × ६६.५६

८००*४८०

३००

४.५-५.५

180mA@12

-२०/+७०

128M

TTL

USB

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;WIFI मोड्युल र अफलाइन आवाज मोड्युल;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.३

१६:९

TN

CG

TA/DGUS II

EKT043C

९५.०४×५३.८६

४८०*२७२

२५०

६-३६

100mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043D

९४.०० × ५६.५६

४८०*८००

२५०

६-३६

120mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

४.३

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT043E

९६.५४×५३.३६

८००*४८०

२५०

६-३६

155mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

५.०

१६:९

TN

CG

TA/DGUS II

EKT050A

१०८.०० × ६४.८०

८००*४८०

२५०

६-३६

150mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT050B

६२.०×१०९.७

४८०×८५४

२५०

६-३६

110mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

५.०

१६:९

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

EKT050C

११०.४×६२.१

१२८०*७२०

२५०

६-३६

150mA@12

-२०/+७०

२५६ मिलियन

50PIN FCC引,CAN,UART,AD,IO等

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

५.६

४:३

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT056

११२.९० × ८४.६७

६४०*४८०

२५०

६-३६

210mA@12

-२०/+७०

128M

50PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

५.७

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT057

115.20×86.40

६४०*४८०

३३०

६-३६

310mA@12

-२०/+७०

128M

51PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

६.५

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT065

१३२.४८×९९.३६

६४०*४८०

४५०

६-३६

300mA@12

-२०/+७०

128M

52PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

६.८

२४:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT068

१५९.५९×५९.२२

१२८०*४८०

२५०

६-३६

190mA@12

-२०/+७०

२५६ मिलियन

53PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

७.०

१६:९

TN

CG

TA/DGUS II

EKT070A

१५४.२१×८५.९२

८००*४८०

२५०

६-३६

210mA@12

-२०/+७०

128M

54PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L0

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT070C

१५४.२१×८५.९२

१०२४*६००

२५०

६-३६

280mA@12

-२०/+७०

128M

55PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

७.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT070D

१४९.७६×९३.६

१२८०*८००

२५०

६-३६

265mA@12

-२०/+७०

128M

56PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

८.०

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT080A

१६२.६०×१२२.२०

८००*६००

२५०

६-३६

240mA@12

-२०/+७०

128M

57PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

८.०

४:३

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT080B

१६२.०० × १२१.५०

१०२४*७६८

२५०

६-३६

255mA@12

-२०/+७०

२५६ मिलियन

58PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

८.०

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT080C

१७२.२२×१०७.६४

१२८०*८००

२५०

६-३६

200mA@12

-२०/+७०

128M

59PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

८.४

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT084

170.40×127.80

८००*६००

२५०

६-३६

350mA@12

-२०/+७०

२५६ मिलियन

60PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L1

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 2 16MB को लागि FLASH इन्टरफेस न FLASH;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

८.८

४:१

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT088

२१८.९×५४.७

1920*480

३४०

६-३६

250mA@12

-२०/+७०

२५६ मिलियन

61PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

९.७

४:३

TN

CG

TA/DGUS II

EKT097

१९६.६×५१.४४

१०२४*७६८

३००

६-३६

370mA@12

-२०/+७०

128M

62PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
फ्ल्यास 64 Mbytes NOR FLASH वा 48 Mbytes NOR FLASH + 512 Mbytes NANDFLASH मा विस्तार गर्न सकिने।NAND FLASH FLASH 4 मा सोल्डर हुनुपर्छ;2; 54mm एडाप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

  डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT101A

222.70×125.30

१०२४*६००

२५०

६-३६

250mA@12

-२०/+७०

128M

63PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
अतिरिक्त 3 16MB को लागि फ्ल्याश इन्टरफेस न फ्ल्यास;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

EKT101B

२१६.९६×१३५.६०

१२८०*८००

२५०

६-३६

430mA@12

-२०/+७०

128M

64PIN FCC, CAN, UART, AD, IO, आदि।

50P0.5FPC

CTP

T5L2

UART1 (TTL) जडानको लागि USB इन्टरफेस;
2.54mm एडेप्टर बोर्ड 20 IOs, 3 UARTs, 1 CAN, 7 ADs र 2 PWM हरूमा अग्रणी

डाटा पाना