भित्ता माउन्ट गरिएको प्यानलहरू

साइज

शेल प्रकार

LCD प्रकार

मोडेल

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

RTC

मेमोरी

इन्टरफेस

टच प्रकार

टाइप गर्नुहोस्

टिप्पणी

डाउनलोड गर्नुहोस्

संकेत

पोर्ट

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C14U04

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

220VAC

FC

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर, वाक् पहिचान, निकटता सेन्सर

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C14W04

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

220VAC

FC

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर, बिल्ट-इन WIFI मोड्युल, वाक् पहिचान, निकटता सेन्सर

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C11U04

७१.८६ × ६७.९६

४८०*४८०

२५०

220VAC

***

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर

 डाटा पाना 

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C11W04

७१.८६ × ६७.९६

४८०*४८०

२५०

220VAC

***

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर, निर्मित WIFI मोड्युल

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C17W00

७१.९ × ६८

४८०*४८०

३००

12VDC

FC

128M

४८५

11pin_5.08

CTP

तार-नियन्त्रक

अति पातलो, बिल्ट-इन बजर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर, बिल्ट-इन WIFI मोड्युल, निर्मित RTC

डाटा पाना

४.१

मानक 86 बक्स

IPS

TC041C11U04

७३.९८×७३.९८

७२०*७२०

२५०

220VAC

***

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP INCELL

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर

 डाटा पाना

४.१

मानक 86 बक्स

IPS

TC041C11W04

७३.९८×७३.९८

७२०*७२०

२५०

220VAC

***

128M

४ रिले+४८५

11pin_5.08

CTP INCELL

थर्मोस्टेट

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन तापमान सेन्सर, निर्मित WIFI मोड्युल

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C12U00

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

12VDC

***

128M

४८५

4pin_2.0

CTP

तार-नियन्त्रक

बिल्ट-इन स्पिकर

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C12W00

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

12VDC

***

128M

४८५

4pin_2.0

CTP

तार-नियन्त्रक

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन WIFI मोड्युल

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C15U00

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

12VDC

FC

128M

४८५

4pin_2.0

CTP

तार-नियन्त्रक

बिल्ट-इन स्पिकर, वाक् पहिचान, निकटता सेन्सर

 डाटा पाना

४.०

मानक 86 बक्स

IPS

TC040C15W00

७१.८६×६७.९६

४८०*४८०

२५०

12VDC

FC

128M

४८५

4pin_2.0

CTP

तार-नियन्त्रक

बिल्ट-इन स्पिकर, बिल्ट-इन WIFI मोड्युल, वाक् पहिचान, निकटता सेन्सर

 डाटा पाना