संलग्नता संग

साइज

शेल प्रकार

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

प्लेटफर्म

मोडेल

आवेदन ग्रेड

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

RTC

मेमोरी

इन्टरफेस

टिप्पणी

डाउनलोड गर्नुहोस्

संकेत

पोर्ट

४.१

MS1

१:१

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

DMG72720T041_06WTC

औद्योगिक ग्रेड

७४.०×७४.०

७२०*७२०

४००

७-१५

130mA@12V

-२०/+७०

***

128M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

५०P05F

स्टेनलेस स्टील फलामको फ्रेममा बेरिएको

डाटा पाना

४.३

PS1

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG48270C043_15WTR

वाणिज्य ग्रेड

९५.०×५३.९

४८०*२७२

२५०

६-३६

120mA@12V

-२०/+७०

BT

६४M

२३२/४८५*१

8P20P

डाटा पाना

४.३

PS2

१६:९

IPS

R5/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T043_A5W

औद्योगिक ग्रेड

५५.७६×९३.२

८००*४८०

२५०

७-३६

100mA@12V

-२०/+७०

FC

२५६ मिलियन

४८५*१+२३२*२

8P38P

डाटा पाना

५.०

PS2

१६:९

IPS

R5/CGAV

TA/DGUS II

DMG80480T050_A5W

औद्योगिक ग्रेड

६५.६ × १०८.८

८००*४८०

३००

७-३६

130mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

४८५*१+२३२*२

8P38P

डाटा पाना

५.०

MS1

१६:९

IPS

इन्सेल

TA/DGUS II

DMG12720T050_06WTC

औद्योगिक ग्रेड

११०.४×६२.१

१२८०*७२०

270

७-१५

140mA@12V

-२०/+७०

***

128M

CAN, UART, AD, IO, आदि को लागि 50PIN FCC।

५०P05F

स्टेनलेस स्टील फलामको फ्रेममा बेरिएको

डाटा पाना

७.०

PS1

१६:९

TN-TV

R4

TA/DGUS II

DMG80480C070_15WTR

वाणिज्य ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२००

६-३६

280mA@12V

-२०/+७०

BT

128M

४८५*१+२३२*२

8P38P

डाटा पाना

७.०

PS2

१६:९

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80480T070_15WTR

औद्योगिक ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२५०

७-३६

300mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

४८५*१+२३२*२

8P38P

बिल्ट-इन स्पिकरको साथ, फोटोसेन्सिटिभ सेन्सर, कुनै यूवी सुरक्षा र बाहिरी प्रयोग सिफारिस गरिएको छैन।

डाटा पाना

७.०

PS2

१६:९

TN

R5

TA/DGUS II

DMG80480T070_A5WTR

औद्योगिक ग्रेड

१५४.१×८५.९

८००*४८०

२५०

७-३६

300mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

४८५*१+२३२*२

8P38P

एकीकृत 5-तार प्रतिरोधी टच प्यानल, निर्मित स्पिकर, फोटोसेन्सिटिभ सेन्सर, कुनै यूवी सुरक्षा र बाहिरी उपयोग सिफारिस गरिएको छैन।

डाटा पाना

७.०

PS2

१६:९

IPS

R5/CG

TA/DGUS II

DMG10600T070_A5W

औद्योगिक ग्रेड

१५४.२×८५.९

१०२४*६००

२५०

७-३६

300mA@12V

-२०/+७०

FC

२५६ मिलियन

232*2+485*1+CAN*1

8P38P+8P25P

एकीकृत 5-तार प्रतिरोधी टच प्यानल, निर्मित स्पिकर, 28 IOs, 8 ADs, फोटोसेन्सिटिभ सेन्सर;WIFI र वाक् पहिचान मोड्युल अनुकूलन योग्य।

 डाटा पाना

८.०

PS2

४:३

TN

R4

TA/DGUS II

DMG80600T080_15WTR

औद्योगिक ग्रेड

१६२.०×१२१.५

८००*६००

३५०

६-३६

310mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

२३२/४८५*१

6P38P

डाटा पाना

९.७

PS2

४:३

TN

R4

TA/DGUS II

DMG10768T097_15WTR

औद्योगिक ग्रेड

१९६.६×१४७.५

१०२४*७६८

२५०

९-३६

420mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

२३२/४८५*१

6P38P

डाटा पाना

१०.१

PS1

१६:९

TV

R4

TA/DGUS II

DMG10600C101_15WTR

वाणिज्य ग्रेड

२२३.२×१२५.८

१०२४*६००

२५०

६-३६

250mA@12V

-२०/+७०

BT

128M

२३२/४८५*१

8P38P

 डाटा पाना

१०.१

PS2

१६:९

IPS

CG

TA/DGUS II

DMG10600T101_A5WTC

औद्योगिक ग्रेड

२२२.७ × १२५.३

१०२४*६००

२५०

६-३६

380mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

४८५*१+२३२*२

8P38P+4P38P

डाटा पाना

१२.१

PS2

४:३

TN

R4

DGUS II

DMG80600T121_15WTR

औद्योगिक ग्रेड

246.0x184.5

८००*६००

३००

९-३६

650mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

२३२/४८५

6P38P

डाटा पाना

१५.०

PS2

४:३

IPS

R4

DGUS II

DMG10768T150_15WTR

औद्योगिक ग्रेड

३०४.१३x२२८.१०

१०२४*७६८

२५०

१३-३६

1390mA@12V

-२०/+७०

FC

128M

२३२/४८५

6P38P

डाटा पाना