एन्ड्रोइड एलसीडी मोड्युल

साइज

अनुपात

LCD प्रकार

TP प्रकार

प्लेटफर्म

मोडेल

प्रभावकारी प्रदर्शन आकार (मिमी)

संकल्प

(H*V)

चमक

(nit)

सञ्चालन भोल्टेज (V)

सञ्चालन वर्तमान (एमए)

सञ्चालन तापमान (℃)

RTC

मेमोरी

इन्टरफेस

डाउनलोड गर्नुहोस्

संकेत

पोर्ट

७.०

१६:९

IPS

CG

एन्ड्रोइड ८.१

DMG10600T070_34WTC

१५४.०८×८५.९२

१०२४*६००

३००

७-३६

390mA@12

-२०/+७०

FC

8Gbytes EMMC5.0

४८५*१+२३२*२+टीटीएल*१

10P38P

 डाटा पाना 

७.०

१६:९

IPS

CG

एन्ड्रोइड ८.१

DMG12800T070_34WTC

१४९.८×९३.६

१२८०*८००

३००

७-३६

340mA@12

-२०/+७०

FC

8Gbytes EMMC5.0

४८५*१+२३२*२+टीटीएल*१

10P38P

 डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

एन्ड्रोइड ८.१

DMG10600T101_33WTC

२२२.७२×१२५.२८

१०२४*६००

३१०

६-३६

420mA@12

-२०/+७०

FC

8Gbytes EMMC5.0

४८५*१+२३२*२+टीटीएल*१

10P38P

डाटा पाना

१०.१

१६:९

IPS

CG

एन्ड्रोइड ८.१

DMG12800T101_33WTC

२१६.९६×१३५.६

१२८०*८००

४००

७-३६

550mA@12

-२०/+७०

***

8Gbytes EMMC5.0

४८५*१+२३२*२+टीटीएल*१

10P38P

 डाटा पाना